سینک گرانیتی که حشرات عجیبی از آن تغذیه می کنند

کامپوزیت گرانیت یکی از همه کاره ترین مواد سینک ظرفشویی گرانیتی آشپزخانه در بازار است که انتخاب هایی در اندازه ها و سبک های مختلف موجود است.

آنها در انواع سینک ها از جمله سینک تک لگنه، دو لگنه موجود هستند و حتی در انواع کمتر متداول سه لگنه ای نیز یافت می شوند.

سینک ظرفشویی کامپوزیت گرانیتی تک لگنه
حوضه تک دسته وسیعی از سینک آشپزخانه است که شامل سینک های مزرعه و سینک های داخل پیشخوان می شود. همانطور که از نام مشخص است ویژگی بارز این سینک ها این است که یک کاسه یا حوض بزرگ و تکی بدون جداکننده ارائه می دهند.

علاوه بر این سینک ظرفشویی تک حوضه ای در عرض های مختلف، ایده آل برای آشپزخانه های بزرگ و محدود، از سینک های کوچک جزیره ای گرفته تا سینک های بزرگ خانه های کشاورزی ارائه می شود.

به طور کلی سینک های تک حوضه ای بهترین ارزش و رایج ترین پیکربندی را ارائه می دهند. آنها به لوله کشی کمتری نیاز دارند (فقط یک زهکش و شیر آب) که همچنین به راحتی فرآیند نصب را می دهد.

حوضه تک دسته وسیعی از سینک آشپزخانه است که شامل سینک های مزرعه و سینک های داخل پیشخوان می شود. همانطور که از نام مشخص است ویژگی بارز این سینک ها این است که یک کاسه یا حوض بزرگ و تکی بدون جداکننده ارائه می دهند.

علاوه بر این سینک ظرفشویی تک حوضه ای در عرض های مختلف ایده آل برای آشپزخانه های بزرگ و محدود، از سینک های کوچک جزیره ای گرفته تا سینک های بزرگ خانه های کشاورزی ارائه می شود.

به طور کلی سینک های تک حوضه ای بهترین ارزش و رایج ترین پیکربندی را ارائه می دهند. آنها به لوله کشی کمتری نیاز دارند (فقط یک زهکش و شیر آب) که همچنین به راحتی فرآیند نصب را می دهد.