رشته آشی که از کشته شدن یک فرد در کوهستان جلوگیری کرد

امروز می خواهیم در مورد اتفاقی با شما حرف بزنیم که توانست جان یک انسان که در کوهستان گیر افتاده بود را نجات دهد پس با آراد برندینگ همراه باشید تا با هم به برسی این موضوع بپردازیم.

رشته آش خانگی

گفتنی است که تا قبل از این که افراد نیروی هلال احمر به جایی که این فرد در آن جا گیر افتاده بود برسند این فرد فقط با خوردن رشته آش خانگی که به عنوان آذوقه همراه خود آورده بود توانست جان سالم به در ببرد.

رشته پلویی سنتی

شما می تواند از رشته پلویی سنتی در درست کردن غذا های بسیار زیادی استفاده کنید و از طعم و مزه ای که اضافه کردن رشته پلویی به غذا می دهد لذت ببرید.