خوردن رشته ای که در مرگ ملکه الیزابت دخیل بود

در این مقاله ما سعی داریم تا موضوعی را مورد برسی قرار دهیم که افرادی این تئوری را مطرح می کنند که خوردن رشته موجود در آش پیش غذای شام ملکه الیزابت باعث شد که این فرد کشته شود پس برای فهمیدن آن می توانید با آراد برندینگ همراه باشید.

تولید رشته آشی

افرادی که این تئوری را مطرح کردند می گویند که این نوع رشته که ملکه الیزابت با خوردن آن مسموم شد با روش بسیار خاصی تولید شده بود ولی روش تولید رشته آشی که مه به وسیله آن رشته آش درست می کنند متفاوت است.

کارخانه تولید رشته

ولی افرادی می گویند که سران فتنه جوی موجود در انگلستان این رشته را از کارخانه تولید رشته سفارش داده بودن و به آن کارخانه گفتند که طوری این رشته را بسیار که باعث مسموم شدن آدم شود.