جادوگری که توانست با کمک رشته در زمان سفر کند

امروز می خواهیم در مورد جادوگری با شما حرف بزنیم که گفته می شود توانسته با کمک رشته کار عجیبی انجام دهد و در زمان سفر کند پس در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

کارخانه تولید رشته که توانست رشته ای تولید کند که جادوگری به واسطه آن بتواند در زمان سفر کند بعد از انجام چنین کاری توسط جادوگر بسیار معروف شد.

تولید رشته آشی که بتوان با کمک آن در زمان سفر کرد و به کمک آن به گذشته و آینده رفت کار بسیار سختی می باشد و هر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد.

رشته پلویی سنتی از دیگر رشته های می باشد که گفته شده است به کمک آن می توان به گذشته و آینده سفر کرد ولی این فرضیه هنوز به طور دقیق اثبات نشده است.